Circular Informativa 73

Novetats Facet: ampliem referències de recanvis de l’automòbil per a la Gestió del Motor, Gestió Tèrmica, noves Sondes lambda i Bobines d’encès.

Circular Informativa 72

Novetats a Cautex: ampliació en més de 270 referencies de la família de recanvis per a l’automòbil: tubs i maneguets, peces de cautxú-metall, kits de rodament de roda, boixes, dipòsits, tapes, tapons i molts d’altres productes. Ja disponibles.

Circular Informativa 71

Novetats a Cautex: ampliació de la nova família de recanvis per a l’automòbil: maneguets de radiador, Tubs metàlics, Suports i topalls d’amortidor, Molles i Tensors, Casquets, Varetes i Guies de Nivell Oli, Suports Motor, Transmissió i Canvi, Kits de transmissió, Dipòsits, Tapes Termòstats i Aixetes. Ja disponibles.

Circular Informativa 70

Novetats Facet: ampliem referències de recanvis de l’automòbil per la gestió tèrmica, interruptors i sondes lambda.

Circular Informativa 69

Novetats a Cautex: ampliació de la nova família de recanvis per a l’automòbil: maneguets, suports d’amortidor, casquets, suports de barra estabilitzadora i de motor, dipòsits d’aigua i radiadors d’oli. Ja disponibles.