Circular informativa 75

Troba les noves referències CAUTEX ja disponibles: · Tubs i Maneguets · Tapes, dipòsits i taps · Cautxú i Cautxú metall · Varis mplia la informació dels recanvis al PDF.

Totes les aplicacions indicades en aquesta circular són orientatives i resumides, no vinculants. Per a una informació més detallada pot consultar a l'apartat del Catàle Online d'aquest web, A TecDoc, ETAI o contactant per mail a les nostres oficines centrals.

PDF File