Circular Tècnica 02 - Politges Cigonyal

La Politja de Cigonyal es situa en un dels extrems del cigonyal i té com a funció principal moure els òrgans auxiliars del motor.

Circular Tècnica 01 - Tubs Turbo

Els tubs del sistema Turbo-Intercooler han de ser revisats regularment per comprovar el seu estat i procedir a la seva substitució en cas de deteriorament, evitant possibles avaries d'alt cost.