Circular Tècnica 04 - Sensors ABS

Els sensors ABS (Anti-lock Braking System), també coneguts com a sensors WSS (Wheel Speed Sensor), són l'última novetat de productes Facet.

Circular Tècnica 03 - Radiadors d'oli

Un radiador d'oli, també conegut com a intercanviador de calor, consta d'una entrada i sortida per a la circulació d'oli, i una altra per a l'aigua, que és l'encarregada de refredar l'oli. Es troba situat entre la base del filtre d'oli i el bloc motor.

Circular Tècnica 02 - Politges Cigonyal

La Politja de Cigonyal es situa en un dels extrems del cigonyal i té com a funció principal moure els òrgans auxiliars del motor.

Circular Tècnica 01 - Tubs Turbo

Els tubs del sistema Turbo-Intercooler han de ser revisats regularment per comprovar el seu estat i procedir a la seva substitució en cas de deteriorament, evitant possibles avaries d'alt cost.