Aletes i Faldons

Els nostres faldons de roda compleixen la normativa del sistema antiprojecció (conforme I.T.V.) per a V.I. majors de 7,5 t. i estan homologats segons normes de la C.I.I.

Tant els faldons de roda com els faldons posteriors per a camió (T.I.R.) es poden personalitzar amb el nom de client, logo, o similar.

Per a mesures diferents a les existents al nostre catàleg, consultar la possibilitat de subministrament.

Veure Catàleg