Juntes i Taps Càrter

Gamma específica de juntes i taps de càrter, amb diferents mesures.

Veure Catàleg