Tubs d'Escapament

Tubs flexibles metàl•lics (sense amiant), construïts en fleix d'acer especial per a tubs de fuita de motors d'explosió, calefacció, conducció d'aire, gasos freds i calents i altres usos industrials.

Veure Catàleg