Tubs Flexibles i Mànegues

Disposem de dues gammes d'aquests productes:

 • Tubs flexibles per a conducció d'aire i aigua, amb filferro intermedi. A part de les referències en catàleg, podem subministrar qualsevol diàmetre i longitud (màxim fins a 1 metre) sota comanda d'una quantitat mínima a determinar.
 • Mànega circulació d'aigua, per a la impulsió i aspiració d'aigua, per ser utilitzada com a maneguets en motors d'automòbils, camions, tractors, grups electrògens, etc. Algunes de les seves característiques principals són:
  • Tub interior de cautxú sintètic negre.
  • Reforç tèxtil d'alta tenacitat amb cautxú i filferro d'acer en forma helicoïdal.
  • Coberta exterior de cautxú sintètic negre i amb superfície exterior grecada i plana.
  • Resistent a anticongelants i traces d'oli.
  • Gran flexibilitat amb radis de gir molt reduïts.
  • Gran facilitat de doblegament per abraçadora.
  • Temperatura de -40º a +120ºC.
  • Pressió de treball: 5 bar.
  • Pressió d'esclat: 15 bar.

No dubti a sol•licitar-nos pressupost i quantitats mínimes per a altres mesures.

Veure Catàleg