Encès

A partir dels anys 80, els sistemes d'encès asseguren un consum de combustible més baix i emissions reduïdes del gas de fuita. Aquest sistema d'ignició de nova generació està compost pels sensors d'angle de crank que indiquen la sincronització del motor, els mòduls d'encès, per les multi-connexions electròniques de les bobines d'encès o amb una connexió per cilindre i diversos tipus de sensors que afecten al sistema de carburant.

En aquesta família de productes trobem:

  • Condensadors
  • Platins
  • Tapes del distribuïdor
  • Rotors del distribuïdor
  • Captadors
  • Mòduls d'encès
  • Jocs per encès electrònic

Veure Catàleg