Termòstats

Els termòstats són dispositius usats en el circuit de refredament de motors endotèrmics, per regular el flux de líquid refrigerador, mantenint d'aquesta manera el motor en una temperatura òptima. La tecnologia adoptada per FACET es basa en la cera expansiva no linear amb els afegits (pols d'alumini). El procés industrial ha estat fixat en exclusiva per FACET.

En els termòstats, FACET realitza un control funcional i paramètric del 100% en tots els tipus, simulant les condicions de treball fins a 20.000 cicles.

Veure Catàleg