Cable Accelerador

El cable d'accelerador, en accionar el pedal de l'accelerador, controla l'obertura de les vàlvules del carburador o de la bomba d'injecció, la qual cosa permet l'acceleració del motor.

Cada vehicle requereix un cable d'accelerador específic encara que en ocasions existeixen els “Kits de cable d'accelerador”, els quals incorporen diversos components que permeten l'adaptació a diversos vehicles.

En la majoria de kits s'inclou informació addicional de muntatge.

Veure Catàleg