Cable Embragatge Ajust Manual

El cable d'embragatge, en accionar el pedal d'embragatge, permet el desembragament del mateix del volant motor a fi de produir-se el canvi de marxes o velocitats.

En el cas dels cables d'embragatge amb ajust manual, el reglatge del cable es realitza manualment ajustant les diferents parts del mateix.

Depenent de l'ús de l'embragatge, amb el temps serà necessari efectuar un nou reajustament.

Veure Catàleg