Cable Frè

El cable de fre de mà, en accionar la palanca de fre de mà, permet als frens de tambor o disc exercir la seva funció, és a dir, impedir el moviment de les rodes quan el vehicle està estacionat.

Normalment els cables de fre es componen d'un cable de fre primari o frontal, el qual va unit al mecanisme de la palanca de fre, i un o diversos cables secundaris o del darrera, els quals van units des del cable primari i mitjançant un selector, fins als frens del vehicle.

Veure Catàleg