Cable Stàrter

Aquests cables es muntaven en vehicles dels anys 70-80. Disposen d'un tirador que en ser accionat pel conductor actua directament sobre el stàrter incrementant la riquesa de la barreja aire/gasolina perquè la motora arrencada correctament.

Els vehicles actuals no precisen d'aquests cables en incorporar stàrter automàtic.

Veure Catàleg