logos

La marca CAUTEX inicia la seva activitat l'any 1956 a Barcelona. Pertanyent, en el seu moment, al Grup Industrial Flexo-Vulca, s'especialitza en la venda a l’aftermarket de tubs i productes modelats del cautxú i cautxú-metall, cobrint també els subministraments industrials, especialment els referents a perfileria de cautxú i suports de maquinària en general.

Amb el transcurs dels anys es creen noves societats (Plyom, Industrial CTX…) per cobrir altres línies de productes, tant de producció pròpia com procedents d'importants marques de primer equip. Els productes Cautex, durant molts anys, lideren el mercat nacional de productes de cautxú i derivats. El 2003, totes les societats es refonen en GRUPO CAUTEX, mantenint les marques comercials CAUTEX i PLYOM.

Ja en els últims anys, Grupo Cautex potencia la seva presència a Europa, convertint-se en un dels referents del mercat del recanvi lliure en maneguets, suports de cautxú-metall, politges de cigonyal, modelats de cautxú i plàstic, kits de reparació de transmissió i direcció, tubs de silicona, juntes i perfils, etc.

Sent Espanya el seu principal mercat, Grupo Cautex es troba ja present als mercats de Portugal, França, Itàlia, Grècia, Bèlgica… sent la seva cartera actual superior als 1000 clients operatius.

Per la seva banda, la marca PLYOM centra la seva activitat principal en la comercialització de dues gammes de productes:   els cables de comandament i els alçavidres, sent les seves gammes i catàlegs dels més complets existents a Europa.

Grupo Cautex continua apostant per les seves tres màximes: la GAMMA de producte, la QUALITAT i el SERVEI al client. Els seus actuals catàlegs consten de més de 10.000 referències operatives i en estoc, la major part d'elles de qualitat equivalent a l'original i subjectes sempre a les normatives i especificacions que els nostres clients demanden.

Grupo Cautex disposa en l'actualitat d'un modern magatzem logístic situat en les proximitats de Barcelona, dotat d'un alt grau d'automatització i un potent i modern programa de gestió logística que permet una ràpida i eficaç preparació de comandes i el seu enviament a qualsevol part del món, aconseguint a més un alt nivell de servei en primer lliurament.

Grupo Cautex continua col·laborant i distribuint productes de les principals companyies fabricants de components d'automòbil, disposant també de la distribució a Espanya dels productes de la companyia italiana FACET, especialista en productes electrònics (sensors de gestió de motor, termòstats, interruptors, sondes lambda, cables d'encès…), disposant d'un important estoc per oferir un servei òptim.

GRUPO CAUTEX - OUR PRODUCTS, YOUR SOLUTION